Grönytor

Vi kan ta på oss helhetsansvar för skötsel av dina grönytor under hela säsongen. Det kan då innefatta arbete som gräsklippning, rensning av rabatter, beskärning av träd och häckklippning. Vi gör även nyanläggning av gräsmattor och stensättningar.
Anläggning av trädgård
Anläggning av trädgård