Farmartjänst har tre stora verksamhetsområden

Bemanningsuppdrag, grönyte- & trädgårdsuppdrag samt Rent a Tent.
Bemanningsuppdragen har en väldigt skiftande karaktär. De fasta uppdragen handlar om kontrollera utrustning för uthyrningsföretag, montering av elbilar, vaktmästare på hotell, arbete på potatislager, ansvara bevattning och containerodling, samt styckning på slakteri. De korta uppdragen kan vara allt från lossa frusna lingon till traktorkörning eller skotta tak.
Grönyteuppdragen innehåller allt från gräsklippning till beskärning, anläggning av nya grönområden, installation av bevattningsanläggningar eller stensättning.
Rent a Tent-verksamheten startade vi med 2001 och övertog 2008 verksamheten i Varberg. Vi kan erbjuda tält i alla storlekar och dimensioner och genom samarbete med andra företag i den rikstäckande Rent a Tent-kedjan löser vi även de mest exklusiva eller största arrangemangen. Under säsongen 2009 hyrde vi ut, monterade och plockade ner tält på mer än 250 platser i Halland, Småland och Göteborg. Det var fester, vigslar, invigningar, konferenser, utställningar och tillfälliga försäljningar. Våra verksamheter fungerar mycket bra tack vare våra duktiga medarbetare som ser till att kunden/beställaren blir nöjd med uppdraget.

Utöver detta tar vi även på oss uppdrag som snöröjning, halkbekämpning, stängselsättning, städning, tömning av hus m.m.
Vi är även återförsäljare för Robomow robotgräsklippare.

Bemanning

Grönytor

Grönytor

Tältuthyrning

Tältuthyrning